START HERE

Ինչպես կազմել գրագետ ինքնակենսագրական և դիմել աշխատանքի

Ժամանակակից աշխատանքային շուկան բավականին մրցակցային է և ամեն տարի համալրվում է նոր մասնագետներով: Այդ իսկ պատճառով աշխատանքի ընդունվելու համար կարևոր է զինված լինել համապատասխան գիտելիքներով և փորձով: Պակաս կարևոր չէ նաև դրանց ճիշտ ներկայացնելը, քանի որ հենց առաջին տպավորությունից է կախված` արդյոք գործատուն կհրավիրի ձեզ հարցազրույցի, թե պարզապես կջնջի ձեր դիմում-նամակը: Դրա համար հարկավոր է

Read more >>

Հայերեն ինքնակենսագրականի (ռեզյումե) օրինակներ

Օրինակ 1 Օրինակ 2 Օրինակ 3 Օրինակ 4 Այս հատվածը մեջբերվել է internest.am–ից։

Read more >>

5 բան որ, կարող եք սովորել ձախողված հարցազրույցից

Հնարավոր է, որ դուք իրոք լավ պատրաստված եք եղել, ունեցել եք լավ կազմված ռեզյումե և առավելագույն ուշադրություն եք դարձրել հագուստի ընտրությանը, ծախսել եք մի քանի օր՝ ուսումնասիրելով այդ ընկերության պատմությունը, կարդացել եք աշխատանքի պայմանները, պատրաստել եք ձեր պատասխանները՝ համապատասխանեցնելու ենթադրվող հարցերին։ Մի խոսքով, ըստ ձեզ, դուք ամբողջովին պատրաստ էիք հարցազրույցին, բայց այնուամենայնիվ ձախողել եք։ Եկեք

Read more >>

Դասընթացներ սիրիահայերի համար

Միջազգային համագործակցություն գերմանական խնայողական բանկերի հիմնադրամը համագործակցում է Սիրիահայերի միության ՀԿ-ի հետ և առաջարկում է հետևյալ դասընթացները։   Ֆինանսական համակարգեր Հայաստանում (ՖՀՀ) Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի ներածական դասընթաց։ Միկրո ձեռնարկատիրություն մոդելավորման դասընթաց (ՄՁՄԴ) Հիմնային սեմինարներ այն կայացող միկրո կամ փոքր ձեռնարկատերերի համար, ովքեր նպատակ ունեն զարգացնել իրենց ձեռնարկատիրական հմտություններն ու մտածելակերպը։ Բիզնես պլանի զարգացման սեմինար (ԲՊԶՍ)

Read more >>