START HERE

Ինֆո Հաբ անկյուն

   

Read more >>

Ինչպե՞ս զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ

Ինչպե՞ս կարող է անձը ՀՀ-ում զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ. գրանցվելով որպես անհատ ձեռնարկատեր, դառնալով առևտրային իրավաբանական անձ: Ո՞վ է անհատ ձեռնարկատերը (ԱՁ): ԱՁ-ն այն անձն է, ով իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկերով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն

Read more >>

Որքա՞ ն են կազմում կորպորատիվ հարկերը Հայաստանում

Հիմք ընդունելով հարկային համաշխարհային բազան՝ Հայաստանի  կորպորատիվ համամասնական հարկային դրույքաչափը կազմում է 20%: Սա վերաբերում է թե՛ տեղական ընկերություններին, թե՛ արտասահմանյան ընկերությունների մասնաճյուղերին և դուստր ձեռնարկություններին: Գոյություն ունի նաև շրջանառության հարկ, որը առևտրում կազմում է 1%, արտադրության մեջ՝ 3.5%, իսկ 5%-ը գանձվում է այլ ոլորտներից: Շրջանառության հարկի վճարումը կամընտրական է: Անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել շրջանառության

Read more >>

Որքա՞ն է եկամտահարկը Հայաստանում

Հայաստանում անհատները ստացված եկամուտից վճարում են հարկեր ։ Արտերկրում վաստակած եկամուտը կարող է հարկման ենթակա լինել Հայաստանում միայն այն դեպքում, եթե անձը Հայաստանի բնակիչ է, այսինքն, եթե 12 ամիսների ընթացքում Հայաստանում է ապրել ավելի քան 183 օր։ Շահութաբաժինները, բաժնետոմսերից ստացված հասույթը, ապահովագրական վճարումները, գյուղատնտեսությունից ստացված եկամուտը, և եկամուտի որոշակի տեսակներ հարկման ենթակա չեն։ Պասիվ եկամտից

Read more >>

Սոցիալական ապահովության քարտի ստացումը

  Եթե ցանկանում եք աշխատել կամ մուտք ունենալ Հայաստանի սոցիալական ծառայություններում, դուք պետք է ունենաք սոցիալական ապահովության քարտ։ Ձեր գրանցումը ստանալուց հետո, մոտեցեք ոստիկանության բաժին սոցիալական քարտի համար, որտեղ Ձեր գրանցման մասին կվկայի նույնականացման քարտը։ Հետո նրանք մի թերթիկ կպատրաստեն և Ձեզ կզգուշացնեն ստանալու ժամկետի մասին։ Պատրաստ լինելուն պես, թերթիկում նշված կլինի սոցիալական ծառայությունների Ձեր

Read more >>

Գրանցման ստացում

Հայաստանում աշխատելու համար պետք է գրանցում ստանալ։ Գրանցումը հաստատում է Հայաստանում Ձեր բնակվելու փաստը։ Թեև գրանցում ստանալը պարտադիր չէ, այդուհանդերձ, եթե դուք ցանկանում եք աշխատել Հայաստանում, կամ եթե մտադիրք եք լինել Ձեր հիմնած բինեսի,  հատկապես անհատ ձեռներեցության աշխատող, դուք պետք է գրանցում ունենաք։ Գրանցման ստացում Բնակության վայր կամ քաղաքացիություն ընդունելու պահից, գնացեք Ձեր տեղամասի ոստիակություն

Read more >>

Աշխատանքային օրենքներ

Որո՞նք են աշխատողի իրավունքները: Ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը չի կարող անցնել ութ աշխատանքային ժամից իսկ շաբաթական՝ 40 աշխատանքային ժամից: Աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատողներին պետք է տրվի հանգստի ժամանակ (ամենաքիչը 30 րոպե): Աշխատողները չեն աշխատում հիմնականում կիրակի օրերին: Օրենքը տրամադրում է ամենամյա վճարովի արձակուրդ: Հղի կանայք իրավունք ունեն հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ ստանալ ծննդաբերությունից 70 օր առաջ

Read more >>

Մաքսատուրքեր

Որո՞նք են Հայաստան ապրանքներ ներմուծելու կանոնները: Մասնավոր (ոչ առևտրային) օգտագործման համար կարելի է որոշակի քանակությամբ ապրանքներ ներմուծել առանց տուրք կամ հարկ վճարելու, եթե փոխադրումը կատարում եք ինքներդ։ Հարկային արտոնությունը տարբերակվում է ըստ ապրանքների, օրինակ՝ Սննդամթերք – 5կգ Խմիչքներ- 2լ Ծխախոտներ-400 Սիգարներ-10 Ծխախոտաբույս- 1կգ Բջջային հեռախոսներ-2 Ոչ գործարանային`բնօրինակ փաթեթավորմամբ անձնական օգտագործման պարագաները նույնպես հարկերից ազատված են,

Read more >>

Քաղաքացիություն

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար:  ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը. դիմում, անձնագիրը և դրա պատճեն, 35 x 45 մմ չափի 6 լուսանկար (գունավոր), ծննդյան վկայականը և դրա պատճեն, ամուսնության վկայականը և դրա պատճեն, ամուսնու անձնագիրը և դրա պատճեն կամ տեղեկանք ամուսնու քաղաքացիության մասին, երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճեն

Read more >>

Կացություն (ռեզիդենտություն)

ՀՀ-ում բնակությունը օրինականցնելու համար առկա է երեք տարբերակ՝ Ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, Ձեռք բերել փախստականի կարգավիճակ, Ձեռք բերել կացության կարգավիճակ: Որո՞նք են հիմնական նկատառումները, որոնցով պետք է առաջնորդվել նշված տարբերակներից որևէ մեկն ընտրելիս: Քաղաքացիությունը հանդիսանում է տեղահանման խնդրի մշտական լուծում՝ ի տարբերություն փախստականի կարգավիճակի և կացության կարգավիճակի, որոնք ժամանակավոր բնույթ են կրում: Քաղաքացիության համար կարող

Read more >>

Մուտքի վիզաներ

Որքա՞ն ժամանակով է տրվում ՀՀ մուտքի վիզան: ՀՀ մուտքի վիզան տրվում է մեկանգամյա մուտքի համար, ՀՀ-ում մինչև 120 օր գտնվելու ժամկետով: Այն կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 60 օր ժամկետով: «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 9 Ինչպե՞ս ձեռք բերել ՀՀ մուտքի վիզա: Սիրիhայ` ազգությամբ հայ քաղաքացիները (սակայն ո՛չ նրանց, ո՛չ հայազգի ազգականները) կարող են ձեռք

Read more >>