START HERE

Ինչպես ստանալ վարկ Հայաստանում

Կան վարկերի մի շարք տեսակներ, որոնք կարող են ստանալ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: Այդ վարկերն են. Անհատական վարկ: Կախված բանկից և ձեռքի տակ եղած օժանդակ միջոցներից՝ տոկոսադրույթը տատանվում է 11%-ից 25%-ի միջև: Տրմադրվող վարկի չափը բանկերում տարբեր է: Այն հիմնականում հասնում է մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամի: Գրավադրմամբ վարկը կարող է հասնել մինչև 20.000.000 ՀՀ դրամի:

Read more >>

Հայաստանում բանկային հաշիվ բացելը

Որպես կանոն, ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ բացելն անվճար է, թեև այլ արժույթներով հաշիվ բացելը հնարավոր է ոչ մեծ գումարով։ Ֆիզիկական անձանց համար սպասարկումը կարող է հասնել մինչև 1000 ՀՀ դրամի, մինչդեռ իրավաբանական անձանց համար այն կարող է մինչև 5000 ՀՀ դրամի հասնել։ Ֆիզիկական անձանց համար հաշիվ փակելը նույնպես կարժենա 1000 դրամ, իսկ իրավաբանական անձանց համար

Read more >>

Հայաստանի բանկերը

Ներկայումս Հայաստանում գործում են բազմաթիվ ակտիվ բանկեր, որոնցից մի քանիսը տեղական հաստատություննր են, իսկ մնացածները գործում են որպես միջազգային բանկերի մասնաճյուղեր։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում որոշ բանկային միաձուլումներ են առաջացել, մոտ ապագայում այլ միաձուլումներ կարծես չեն սպասվում։ «Զարգացման Հայկական Բանկ»-ը միացել է «Արարատբանկ»-ին, «Արդշինբանկ»-ը ձեռք է բերել «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ-ն, «Կասկադ բանկ»-ը միացել է

Read more >>