START HERE

Ինչպե՞ս զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ

Ինչպե՞ս կարող է անձը ՀՀ-ում զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ. գրանցվելով որպես անհատ ձեռնարկատեր, դառնալով առևտրային իրավաբանական անձ: Ո՞վ է անհատ ձեռնարկատերը (ԱՁ): ԱՁ-ն այն անձն է, ով իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկերով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն

Read more >>

Որքա՞ ն են կազմում կորպորատիվ հարկերը Հայաստանում

Հիմք ընդունելով հարկային համաշխարհային բազան՝ Հայաստանի  կորպորատիվ համամասնական հարկային դրույքաչափը կազմում է 20%: Սա վերաբերում է թե՛ տեղական ընկերություններին, թե՛ արտասահմանյան ընկերությունների մասնաճյուղերին և դուստր ձեռնարկություններին: Գոյություն ունի նաև շրջանառության հարկ, որը առևտրում կազմում է 1%, արտադրության մեջ՝ 3.5%, իսկ 5%-ը գանձվում է այլ ոլորտներից: Շրջանառության հարկի վճարումը կամընտրական է: Անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել շրջանառության

Read more >>

Ինչպես կառուցել բիզնես պլան

Գործարար ծրագիրը/Բիզնես պլանը Ձեր բիզնեսի հիմնական և անբաժանելի փաստաթուղթն է: Այն կատարման ու վերահսկման ուղեցույց է, որը թույլ է տալիս կառավարել բիզնեսը։ Բիզնես պլանը ծառայում է երկու հիմնական նպատակների. պատասխանում է ներդրողի հարցին՝ արժե արդյոք միջոցներ ներդնել տվյալ ներդրումային նախագծի մեջ, տեղեկատվության աղբյուր է այն անձանց համար, ովքեր անմիջականորեն իրականացնում են նախագիծը: Բիզնեսի պլանավորումն իրենից ներկայացնում

Read more >>