Գործընկերներ

Ծրագրի և ՍՄ-ի բոլոր գործընկերները հետապնդում են ընդհանուր նպատակներ՝ նպաստել սիրիահայերի ձեռնարկատիրական գործունեությանը, համագործակցությանն ու կարողությունների զարգացմանը Հայաստանում:

Ստորև ներկայացված են այն հաստատություններն ու կազմակերպությունները, որոնք սերտորեն աշխատում են սիրիահայ տեղահանվածների և հայրենադարձների հետ` ապահովելով տարատեսակ աջակցություն և խորհրդատվություն: