< Return to Նորություններ

Դասընթացք սիրիահայերի համար

Սիրիահայերի միութիւնը սկսած է Եւրոպական Միութեան կողմէ ֆինանսաւորող և Հայկական Կարիտասին կողմէ իրականացուող “Ճանաչել,Պաշտպանել, Իրագործել” ծրագիրի շրջանակներուն մէջ իրականացուող բիզնես դասընթացքները Սիրիահայ ձեռներէցներու համար։

“Ճանաչել։Պաշտպանել։ Իրագործել” համատեղօրեն կ՛իրականացուած է Հայկական Կարիտասին կողմէն Կարիտաս Աւստրիայի և Կարիտաս Լիբանանի հետ համագործակցութեամբ։

Դասընթացքները կը կազմակերպուին “Սիրիահայերի ինտեգրումը՝ որպէս իրաւունքների պաշտպանութեան բանալի” ենթադրամաշնորհի շրջանակներուն մէջ, որն կը կ՚իրականացուի Սիրիահայերի միութեան կողմէ,միութեան անձնակազմի միջոցով,Սիրիահայերի արդիւնաբերական գօտիէն ներս։

Դասընթացքներու նիւթերն են՝
1 -բիզնես գաղափարի ընդհանրացում,
2 -մարքեթինգ, բրենդինգ,
3 -վաճառքներ,
4- բիզնես միջավայր, –
5- հարկային և մաքսային -քաղաքականութիւն և բիզնես պլան։

Լաւագոյնն ուսանողները մասնագիտացուած փորձագէտներու հետ կը կազմեն բիզնես պլան և հնարաւորութիւն կունենան դիմելու Սիրիահայերի միության գործընկեր կազմակերպութիւնների կողմէ ֆինանսական ֆոնտերին։